Niet oordelen- en zo meer vrijheid ervaren

Bij mindfulness geven we aandacht aan onze ervaring en we doen dat zonder oordeel. Dat ‘zonder oordeel’ is een belangrijk aspect en komt ook terug in de definitie van Jon Kabat-Zinn. ‘Mindfulness is awareness that arises through paying attention, on purpose, in the present moment, non-judgmentally.’ Zonder oordeel betekent dat we overal aandacht aan geven, wat we er ook van vinden. We wijzen niets af, laten alles er zijn. Of het nu het geluid van de drilboor is van de klussende buren of een gevoel van ontspanning is ons lichaam als we even zitten, het maakt niet uit. Als we mediteren komt er van alles voorbij: lichamelijke sensaties, geluiden, gedachten, gevoelens. Soms prettig, soms onprettig en voor opmerkzaamheid maakt dat niet uit.


Dit is natuurlijk behoorlijk ingewikkeld want oordelen komen automatisch en niet oordelen is dan ook eigenlijk een onmogelijke opgave. Het is heel natuurlijk om bijvoorbeeld van pijn af te willen en een fijn gevoel te willen voelen. In de praktijk komt ‘niet-oordelen’ dan ook vaak neer op het zien van de oordelen en dan ook daar… niet over oordelen. We geven een stukje controle (of de illusie dat we controle hebben) op en laten de dingen zijn zoals ze zijn, fijn of niet.


Dit is bevrijdend en het is een belangrijke stap bij het aankomen in de zijnsmodus. Niet oordelen betekent niet ingrijpen, niet bezig zijn met hoe het beter kan maar gewoon zijn met wat er is. Even geen focus op de ‘ik’ die overal iets van vindt en alles probeert naar zijn hand te zetten.En dan misschien nog complexer: hoe om te gaan met oordelen buiten de formele meditaties? In het dagelijks leven kunnen we niet zonder oordeel, oordelen zijn nuttig en helpen ons te overleven. Kan ik dit brood nog eten? Kan ik hier de straat oversteken? Kan ik deze persoon die me wil helpen vertrouwen? We schatten een situatie in zodat we weten hoe we er op moeten reageren. Toch kun je ook in je dagelijks leven bevrijding ervaren als je je aanwent om minder te oordelen. Jezelf en de ander te laten zijn zoals ze zijn, niet beter of anders hoeven zijn. Geen makkelijke opgave en ook hier geldt: oordeel niet te hard als je toch oordeelt! Merk het op, met vriendelijkheid en dan zal je vanzelf merken dat het oordelen over tijd minder grip op je krijgt.

17 keer bekeken

Podcast audio

Luister binnenkort ook naar de podcasts van mijn blogs.

Coming soon

Contact:  

Laura Jager  |  JagerInzicht

jagerinzicht@gmail.com

​© 2019  JagerInzicht. Gemaakt met Wix.com